Перелік стендових доповідей

notes medical icon

ХІРУРГІЯ ПАНКРЕАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

Діагностика токсемії у хворих на цироз печінки

А. В. Русин, Н.М. Маляр-Газда, О.П. Балаж

Роль лапароскопічної контактної термометрії в діагностиці набрякової форми гострого панкреатиту

О.В. Капшитар, О.О. Капшитар

Морфологічне обґрунтування диференціальної діагностики синдрому жовтяниці у хворих на гострий холецистит

Т. І. Тамм, І. Г. Зульфигаров, Д. Д, Рябушенко

Диференціальна діагностика стерильного та інфікованого панкреонекрозу

В.В.Бойко, В.М.Лихман, А.О.Меркулов, Д.О.Мирошниченко, С.В.Ткач,
Н.В.Бацман, Є.О.Білодід, А.В.Москаленко

Мультимодальна реабілітація пацієнтів, оперованих з приводу панкреонекрозу

І.А.Криворучко, К.Ю.Пархоменко, А. Г.Дроздова, В.А.Вовк, К.Є.Паюнов,
С.М.Дягілєв

Променева діагностика рідинних осередкових утворень печінки з виявленням їх сполучень із внутрішньопечінковими жовчними протоками

І.П. Вакуленко, В.В. Хацко, О.Є. Кузьменко, В.Н. Войтюк, В.М. Фоминов,
І.Ф. Полулях-Чорновол, Г.В. Пархоменко

Клініко-статистичні аспекти розвитку і перебігу кровотеч з варикозно- розширених вен стравоходу у пацієнтів з портальною гіпертензією

М.В. Трофімов, В.Г. Корпусенко, С.О. Мунтян, Г.Е. Кузнєцов, В.В. Громов

Структурний аналіз клініко-лабораторної і інструментальної діагностики та лікування гострого панкреатиту

М.І.Покидько, Т.В.Форманчук, А.Г.Сичевська, О.Б.Ткаченко

Діагностика печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки

А.В. Русин, О.П. Балаж

Ехінококоз печінки: діагностика та досвід хірургічного лікування

В.О. Шапринський, О.О. Воровський , О.А. Камінський, А.В. Верба,
А.М. Форманчук, Ю.А. Миронішен, О.І. Черніченко

Діагностика та оперативне лікування посттравматичних рубцевих стриктур зовнішньопечінкових жовчних проток

О.Д. Шаталов, В.В. Хацко, С.О. Шаталов, Д.М. Коссе,
І.Ф. Полулях-Чорновол, А.В. Пархоменко
notes medical icon

ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ

Хірургічне лікування ускладнень після стернотомій

Бойко В.В., Лихман В.М., Мирошниченко Д.О., Шафер Я.В., Ткач С.В.,
Меркулов А.О., Білодід Є.О., Бабіч А.В., Бацман Н.В.

Антибактеріальна терапія у хворих на піопневмоторакс

Лопатенко Д.Е., Cикал М.О., Сивожелізов А.В., Тонкоглас О.А.,
Колесник В.П.

Опыт лечения глубоких флегмон шеи, осложненных медиастинитом

Бойко В.В., Макаров В.В., Вьюн И.А.

Тромбоз коротких артерій шлунку, як причина некрозу кукси шлунку після субтотальної дистальної резекції: випадок із практики

Краснояружський А.Г., Сочнєва А.Л., Кріцак В.В., Ковцур В.П.

Оптимізація диагностічної та хірургічної тактики у постраждалих із пошкодженнями серця, що супроводжуються його контузією

Замятін Д.П.
notes medical icon

ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

Імунологічні критерії ефективності системного використання імуномодулятора мурамілпептидного ряду при лікуванні хворих з опіками

В.І. Нагайчук, Р.М. Чорнопищук, С.Д. Хіміч, О.А. Назарчук,
М.І.Бурковський, А.С. Бобело

Застосування гальваноентеросорбції у мультимодальному лікуванні хворих з термічними опіками.

О.Й. Хомко, Б.В. Петрюк, Л.П. Хомко, Р.І. Сидорчук, Т.А. Петрюк, І.В. Зазуля

Поєднане використання ентеросорбції та внутрішньотканинного електрофорезу антибіотиків у опечених.

Б.В. Петрюк, Т.А. Петрюк, Л.П. Хомко, О.Й. Хомко, І.Є. Семенюк
notes medical icon

ХІРУРГІЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ТА БОЙОВОЇ ТРАВМИ

Сучасні аспекти топографо-анатомічної локалізації вогнепальних поранень ободової кишки

Гуменюк К.В.

Вогнепальні й вибухові поранення м`яких тканин

Михайлусов Р.М., Негодуйко В.В., Замятін П.М., Береснєв С.О., Провар Л.В.
notes medical icon

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Діагностика ступенів важкості перебігу ентеральної недостатності при перитоніті за фазовими мапами мікроскопічних зображень тонкої кишки

В.П. Польовий, Р.І. Сидорчук, С.П. Польова, А.С. Паляниця, І.Г. Чепега

Хірургічна анатомія венозного кровотоку системи нижньої порожнистої вени

В.І. Русин, С.О.Бойко, В.В. Русин, С.Ш.С.Бойко
notes medical icon

ХІРУРГІЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

Лікування хворих на рак шлунку, що ускладнений перфорацією.

В.В. Бойко, І.В. Криворотько, В.Д. Лазирский

Роль деяких прозапальних цитокінів у формуванні кріптогландулярної анальної фістули

І.А. Криворучко, І.В. Сорокіна, К.Ю. Пархоменко, Т.М. Фірсик, О.П. Божко

Сучасні погляди щодо лікування перфоративних пілородуоденальних виразок

Д.О.Смецков , Н.М.Гончарова, С.М.Тесленко, П.В.Свірепо,
А.В.Сивожелізов, М.О.Сикал, А.С.Гончаров

Досвід етапного хірургічного лікування гострої обтураційної кишкової непрохідності пухлинного генезу

М.А. Каштальян, В.Ю.Шаповалов, Р.В. Єнін, М.О. Кошиков,
С.О. Пастерначенко

Патогістологічні передумови виникнення ускладнень та рецидивів при пахвинній герніопластиці

Р.П. Кнут, О.Й. Хомко, П.В. Кифяк, Р.І. Сидорчук, В.К. Гродецький,
В.І. Гребенюк, О.М. Плегуца

Нові перспективи діагностики в невідкладній абдомінальній хірургії

А.І. Шурма, Ф.В. Гринчук, А.В. Мотрич

Причини ранніх релапаротомій в хірургії

В.І. Лупальцов, К.О. Вандер

Застосування сучасних методів ендоскопічного гемостазу при лікуванні виразкових гастродуоденальних кровотеч

Н.М. Гончарова, П.В. Свірепо, А.С. Гончаров

Вибір лікувально-діагностичних заходів при гострому дивертикуліті товстого кишечника з розвитком місцевих ускладнень запального характеру

В.В. Міщенко, П.І. Пустовойт, Р.Ю. Вододюк, В.В. Величко

Досвід лапароскопії в лікуванні товстокишкових кровотеч, як ускладнення дивертикулярної хвороби товстої кишки.

О.Б.Тимчук, М.А.Каштальян , В.Ю.Шаповалов

Способи створення тонко-товстокишкового та товсто-товстокишкового інвагінаційних анастомозів

С.М. Чобей, О.О. Дутко

Аррозивна кровотеча з апендикулярної артерії при гострому деструктивному апендициті

О.В. Капшитар, О.О. Капшитар
notes medical icon

СУДИННА ХІРУРГІЯ

Лікування трофічних виразок у хворих на хронічну венозну недостатність з використанням фототерапії та гетеротрансплантата

В.О.Прасол, Ю.В.Іванова, Л.М.Аль Канаш,С.О.Береснєв, О.О.Головіна

Дистальні артеріо-венозні нориці у лікуванні хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.

В.І. Русин, П.О. Болдіжар, В.В. Русин, Ф.В. Горленко, М.М. Лопіт

Кількісна оцінка симптомів хронічної венозної недостатності після хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту у басейні великої підшкірної вени

С.С. Філіп, І.І. Гаджега
notes medical icon

ХІРУРГІЧНІ ІНФЕКЦІЇ

Неспецифічні фактори резистентності організму у хворих на бешиху

С.Д. Шаповал, Л.А. Василевська, С.Д. Шаповал, Л.А. Василевська

Діагностика та лікування гнійного артриту грудино-ключичного суглобу

Я.В. Тєлушко, В.І. Перцов, С.І. Савченко

Резистентність мікрофлори при внутрішньоочеревинних інфекціях та перитоніті

О.В. Котов, В.І. Десятерик, С.П. Міхно

Чинники декомпенсації синдрому системної запальної реакції у хворих на абдомінальний сепсис

В.В. Шаповалюк
notes medical icon

ОРИГИНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості диференціальної діагностики ургентної хірургічної абдомінальної патології під час пандемії коронавірусної інфекції

В.В. Лєсний, А.С. Лєсна, В.О. Філоненко

Значення диференціації слабких форм d антигену еритроцитарної системи rhesus в клінічній трансфузіології і акушерстві

Р.П. Павлюк , У.В. Тимошенко, Г.А. Мироненко, Л.Н. Лавровська

Особливості динаміки бактеріальних кератитів i ступеню тяжкості у хворих на цукровий діабет

О. В. Заволока

Перший досвід хірургічного лікування геморою із застосуванням бездротового доплеро-оперативного комплексу trilogy hal-rar unit

М.А. Каштальян, В.Ю Шаповалов, Р.В Єнін, А.В Макуха

Динаміка бактеріальних кератитів ІІ ступеню тяжкості у хворих на цукровий діабет при різних стадіях тяжкості діабетичної полінейропатії.

О. В Заволока

Сovid-19-асоційована гостра ішемія нижніх кінцівок у пацієнтів похилого та старечого віку: перспективи лікування (попереднє повідомлення).

О.Є. Каніковський, С.В. Сандер, О.І. Бондарчук, О.П. Феджага,
В.П. Малярчук, В.В. Мосьондз

Презентації

Бацман Н.В._Стендова доповідь

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СТЕРИЛЬНОГО ТА ІНФІКОВАНОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗУ

Бойко В.В., Лихман В.М., Меркулов А.О.,Мирошниченко Д.О.,
Ткач С.В., Бацман Н.В. Білодід Є.О., Москаленко А.В.

Гуменюк 29.04.21

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ОБОДОВОЇ КИШКИ

к.м.н., доцент полковник м/с Гуменюк К.В.

Лєсний-В.В.-доповідь

ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ УРГЕНТНОЇ ХІРУРГІЧНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

В.В. Лєсний, А.С. Лєсна, В.О. Філоненко

Мирошниченко_Стендова-доповідь

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ СТЕРНОТОМІЙ

Бойко В.В., Лихман В.М., Мирошниченко Д.О., Шафер Я.В., Ткач
С.В., Меркулов А.О., Білодід Є.О., Бабіч А.В., Бацман Н.В.

Досвід лікування флегмон-шиї

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ГЛИБОКИХ ФЛЕГМОНИ
ШИЇ, УСКЛАДНЕННЯ МЕДІАСТИНІТОМ

Бойко В.В., Макаров В.В., Вьюн И.А.

Презентація-Некроз-кукси

ТРОМБОЗ КОРОТКИХ АРТЕРІЙ ШЛУНКА ЯК ПРИЧИНА НЕКРОЗУ КУКСИ ШЛУНКА ПІСЛЯ СУБТОТАЛЬНОЇ ДИСТАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Краснояружський А.Г., Сочнєва А.Л., Кріцак В.В., Ковцур В.П.

СТЕНДОВА-ДОПОВІДЬ Михайлусов та співавтори 2021

ВОГНЕПАЛЬНІ Й ВИБУХОВІ ПОРАННЕНЯ М’ЯКИХ ТКАНИН

Михайлусов Р.М., Негодуйко В.В., Замятін П.М., Береснєв .О., Провар Л.В.

Стендова – Д.П. Замятін

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИАГНОСТІЧНОЇ ТА ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ПОШКОДЖЕННЯМИ СЕРЦЯ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ЙОГО КОНТУЗІЄЮ

Замятін Д.П.