Організаційний комітет

ПРЕЗИДІЯ:
Цимбалюк В.І.
Академік НАМНУ
Президент Національної академії медичних наук України (Київ)
Антипкін Ю.Г.
Академік НАМНУ
Академік-секретар відділення клінічної медицини НАМН України (Київ)
Лурін І.А.
Академік НАМНУ
Віце-президент Національної академії медичних наук України, генерал-майор медичної служби (Київ)
ГОЛОВИ:
Проф.Капустник В.А.
Ректор Харківського національного медичного університету (Харків)
Усенко О.Ю.
Академік НАМНУ
Директор ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» (Київ)
Бойко В.В.
Академік НАМНУ
Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» (Харків)
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Хоменко І.П., генерал-майор медичної служби
Член-кор. НАМН України, Київ
Лупальцов В.І.
Член-кор. НАМН України, професор, Харків
Гуменюк К.В., полковник медичної служби
Київ
Проф. Гетьман В.Г.
Київ
Проф. Король С.О.
Київ
Проф. Польовий В.П.
Чернівці
Проф. Шапринський В.О.
Вінниця
СЕКРЕТАРІ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Проф. Замятін П.М.
Харків
Д.мед.н. Подпрятов С.С.
Київ
Д.мед.н. Михневич К.Г.
Харків
Проф. Тарабан І.А.
Харків