Організаційний комітет

Президія:

Академік НАМНУ

Цимбалюк В.І.

Президент Національної академії

медичних наук України (Київ)

 

Академік НАМНУ

Заболотний Д.І.

Перший віце-президент Національної академії медичних наук України (Київ)

 

Академік НАМНУ

Антипкін Ю.Г.

 

Академік-секретар відділення клінічної медицини НАМН України (Київ)
Член-кор. НАМНУ

Лурін І.А.

Віце-президент НАМН України (Київ)

Голови:

Професор

Капустник В.А.

Ректор Харківського національного

медичного університету (Харків)

Член-кор. НАМНУ

Усенко О.Ю.

Директор ДУ «Національний інститут  хірургії та  трансплантології ім. О.О. Шалімова» (Київ)
Член-кор. НАМНУ

Бойко В.В.

Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева  НАМН України» (Харків)

СЕКРЕТАРІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Проф. Замятін П.М.

Д.мед.н. Береснєв С.О.

Харків

Харків

Д.мед.н. Подпрятов С.С. Київ

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Член-кор. НАМНУ

Лупальцов В.І.

Харків

 

Проф. Велигоцький М.М.

Проф. Даценко Б.М.

Проф. Дужий І.Д.

Д.мед.н. Іванова Ю.В.

Проф. Каштальян М.А.

Проф. Криворучко І.А.

Д.мед.н. Подпрятов С.Є.

Проф. Прасол В.О.

Проф. Русін В.І.

Проф. Сипливий В.О.

Проф. Сушков С. В.

Проф. Тамм Т.І.

Проф. Тарабан І.А.

Проф. Смачило Р.М.

Проф. Хворостов Є.Д.

Проф. Шаповал С.Д.

Проф. Шапринський В.О.

Проф. Шепетько Є.М.

Харків

Харків

Суми

Харків

Одеса

Харків

Київ

Харків

Ужгород

Харків

Харків

Харків

Харків

Харків

Харків

Запоріжжя

Вінниця

Київ