Організаційний комітет

Президія:

Академік НАМНУ

Цимбалюк В.І.

Президент Національної академії

медичних наук України (Київ)

 

Академік НАМНУ

Антипкін Ю.Г.

 

Академік-секретар відділення клінічної медицини НАМН України (Київ)

Голови:

Професор

Капустник В.А.

Ректор Харківського національного

медичного університету (Харків)

Член-кор. НАМНУ

Усенко О.Ю.

Директор ДУ «Національний інститут  хірургії та  трансплантології ім. О.О. Шалімова» (Київ)

Академік НАМНУ

Бойко В.В.

Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева  НАМН України» (Харків)

СЕКРЕТАРІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Проф. Замятін П.М. Харків
Д.мед.н. Подпрятов С.С. Київ
Д.мед.н. Михневич К.Г. Харків
Проф. Тарабан І.А. Харків

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Член-кор. НАМНУ Лупальцов В.І. Харків
Проф. Дужий І.Д. Суми
Проф. Криворучко І.А. Харків
Проф. Король С.О. Київ
Д.мед.н. Подпрятов С.Є. Київ
Проф. Польовий В.П. Чернівці
Проф. Прасол В.О. Харків
Проф. Русін В.І. Ужгород
Проф. Шапринський В.О. Вінниця